Передплатити Підтримати

Не рубай тополю біля хати!

Навесні у Львові варварськи обрізають вуличні дерева

У Львові десятиліттями по-варварськи обрізають вуличні дерева. Щороку навесні після такої роботи комунальних служб на вулицях просто стирчать цурпалки: один стовбур і дві-три великі гілки. Мешканці обурюються, але у міській раді ніхто на це не зважає. Однак тільки цього року (очевидно, зважаючи на вибори) у мерії ні сіло ні впало перейнялися проблемами нещасних дерев і оголосили «хрестовий похід» проти варварської обрізки.

Міський голова Львова Андрій Садовий повністю за­боронив обрізувати будь-які дерева до висновків спеці­ально створеної комісії. Вона має з’ясувати, хто нищив де­рева і винних покарають. На сайті ЛМР зареєстрували електронну петицію з вимо­гою припинити знущатися над деревами. Там науково мотивовано, що, не зважаю­чи на те, що дерево згодом обростає гілками і листям, подібна обрізка шкодить де­реву, воно починає хворіти і дуже швидко гине. Обрізу­вати треба не бензопилою, а делікатно ручною пилкою і лише деякі тонкі гілки, фор­муючи крону. Петиція швид­ко набрала необхідну кіль­кість голосів і її винесуть на сесію ЛМР.

«Правила утримання зе­лених насаджень на тери­торії міста Львова» та інших міст визначається нака­зом Мінрегіонбуду № 105 від 2006 року, — розповів «ВЗ» заступник директо­ра департаменту містобу­дування ЛМР Володимир Данилюк. Також є рішен­ня виконкому № 195 «Про контроль за охороною зе­лених насаджень на тери­торії м. Львова». Відповідно до цього рішення контроль за охороною зелених на­саджень здійснює КП «Зе­лений Львів» і адміністра­тивно-технічне управління. Щодо неякісного виконання робіт по весняній обрізці зе­лених насаджень: департа­мент містобудування провів семінар за участі представ­ника Львівського Національ­ного лісотехнічного універ­ситету, куди було запрошено замовників робіт, підряд­ні організації, які викону­ють ці роботи, голів ОСББ, представників ГО. Також де­партамент містобудування надав доручення адміністра­тивно-технічному управлін­ню провести контроль за якістю виконання робіт по весняній обрізці зелених на­саджень. Якщо будуть вияв­лені порушення — притягнути підрядні організації, які ви­конували роботи, до адміні­стративної відповідальності. Визначені адреси, за якими треба обстежити якість ви­конання робіт — вулиці Героїв УПА, 73, Здоров’я, Хімічна та інші. Також на семінарі дали рекомендації замовниками — якісно формувати техніч­не завдання, а також у тен­дерній документації перед­бачати вимоги до учасників. Щоб обов’язково у скла­ді підрядної організації, яка подалася на тендер, були спеціалісти, які мають або відповідну освіту, або серти­фікат про навчання. Хто є за­мовником виконання робіт? Якщо це територія парків — це балансоутримувачі пар­ків (департамент містобуду­вання та КП «Зелений Львів» із дочірніми підприємства­ми). Якщо це територія ра­йонів — замовниками висту­пають райадміністрації. Хоча за неякісно виконані роботи левова частка відповідаль­ності — на підрядниках".

Коментар для «ВЗ»
Володимир Кучерявий, доктор сільськогосподарських наук, український дендролог, еколог, академік Лісівничої академії наук України

Якщо йдеться про вуличні посадки, над якими немає елек­тричних дротів, якихось комунікаційних елементів, і де крони мо­жуть розвиватися, не заважаючи, там не треба обрізати. Дерево має свою природну красу, яку треба зберігати. Якщо крони зава­жають життєдіяльності міста, то у всьому світі їх обрізають, але не пошкоджуючи. Є три шляхи формування крони: санітарна образ­ка (гілки сохнуть і їх видаляють), формувальна обрізка і посадка на пень (зрізають стовбур на високому рівні і дають можливість випускати нові пагони). Добре формується липа, каштан, тополя, гірше — ясен. Клен взагалі не рекомендується формувати, бо він викидає пагони, які потім не розгалужуються, а ростуть одино­кими стовбурами. Має значення сама технологія. Коли пішла та пошесть щодо обрізування, я виступав проти неї. Не можна об­різувати тільки пагони першого порядку (найтовщі). А в нас ба­чимо, як після обрізки стоять стовбури із «безпалими руками», дивляться в небо. Навіть з естетичної точки зору це негарно. Не хочуть обрізати пагони другого-третього порядку (тобто грамот­но), бо це морока, там треба вже і ручною пилкою попрацювати і ножицями. Беруть бензопилу і «шпарять» перші пагони від стов­бура… Свого часу ми з моїм аспірантом підготували методичку і провели тижневий семінар для працівників тресту зеленого гос­подарства, де прочитали цикл лекцій не тільки про обрізування, а й про морфологію деревних рослин тощо.