Передплатити Підтримати

«Кремль хоче посилити паніку й недовіру»

«Російські ЗМІ організували дезінформаційну кампанію проти Заходу, – констатує Єврокомісія. – Мета – збільшити негативний вплив пандемії коронавірусу на європейське суспільство»

Фото mind.ua

Європейська Комісія (ЄК) повідомила, що з початком поширення у ЄС коронавірусу спостерігає посилення російської брехні на цю тему. Головні цілі дезінформаційної кампанії Кремля — поширення паніки й підрив довіри до систем охорони здоров’я у країнах Євросоюзу.

«Європейська служба зовніш­ніх дій має власний підрозділ, який відстежує і контролює про­паганду й дезінформацію, що надходять з-за меж ЄС, — розповів речник Є К Петро Стано. — Ми помітили, що такої інформації зараз побільшало. Вона надходить насам­перед із Росії або з центрів, що якимось чином пов’язані з прокремлівськими дже­релами».

Згідно з доповіддю Європейської Ко­місії, про яку повідомляє агенція Reuters, російські ЗМІ організували велику дезін­формаційну кампанію проти Заходу, — аби збільшити негативний вплив пандемії ко­ронавірусу, спричинити недовіру до влади. «Російська кампанія полягає у посиленні паніки й кризи систем охорони здоров’я в західних країнах… відповідно до ширшого плану Кремля щодо підриву функціонуван­ня європейського суспільства», — сказано в доповіді.

Цікаво, що російська пропаганда часто й охоче використовує повідомлення офі­ційного Пекіна (зрозуміло, далеко не за­вжди правдиві, бо жодної свободи слова в авторитарному Китаї немає). Москва хва­лить китайські власті за начебто швидку й ефективну реакцію на кризу, спричине­ну коронавірусом. І водночас сварить «не­долугий» Захід, який начебто не дає собі ради з пандемією…

А тим часом…

«Для Канади пандемія коронаві­русу — не лише проблема системи охорони здоров’я, — каже генерал Джонатан Венс, глава канадійсько­го Генерального штабу. — Соціаль­ний неспокій намагаються викорис­тати держави й організації, ворожі канадській політиці. Вони поширю­ють дезінформацію». Як розпо­вів Венс в ефірі телекомпанії CBC, він «бачив докази» кампанії, яку ті «держави й організації» проводять проти канадських державних уста­нов. «Організатори цієї кампанії до­кладуть усіх зусиль, аби усі рішення уряду Канади виглядали погано». Звіт комітету парламенту Канади з питань нацбезпеки й розвідки ви­значив: державами, які під час пан­демії коронавірусу прагнуть збіль­шити свій вплив на події у Канаді та її громадську думку, є Росія і Китай.