Передплатити Підтримати

У гайморовій пазусі виявили… частину зубної пломби!

Львівські отоларингологи прооперували дівчину, яка цілий рік потерпала від головного болю

Операція тривала годину. Сторонній предмет дитячі отоларингологи діставали через природне сполучення гайморової пазухи, розширивши його зсередини. Фото Львівської обласної лікарні ОХМАТДИТ

Через головний біль 17-річна жителька Новояворівська постійно не висиплялася, не могла нормально вчитися. Знеболювальне не допомагало. Зверталася до лікарів, але ті лише розводили руками. Коли батьки дівчини дізналися, що у Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ відновили надання цілодобової невідкладної допомоги, вирішили їхати на консультацію до Львова.

Пацієнтці провели ряд об­стежень. Комп’ютерна то­мографія носа та приносо­вих пазух показала наявність у лівій гайморовій пазусі сторонньо­го предмета і запалення слизової довкола нього. Фахівці припусти­ли, що саме це й могло провокува­ти напади головного болю.

Як розповів «ВЗ» Федір Юроч­ко, завідувач відділення дитя­чої отоларингології Львівського ОХМАТДИТу, попри те, що верх­ньощелепна пазуха сполучаєть­ся з порожниною носа, самостійно сторонній предмет би не вийшов, тож вихід був один — операція.

Пацієнтку прооперували під за­гальною анестезією, із застосу­ванням малінвазивного ендос­копічного обладнання, тобто без великих травматичних розрізів. Сторонній предмет дитячі отола­рингологи діставали через при­родне сполучення гайморової пазухи, розширивши його зсере­дини. Хірургічне втручання трива­ло годину. Крім Федора Юрочка, до операційної бригади ввійшли також лікар-отоларинголог Дзвін­ка Копанська і лікар-анестезіолог Віра Приймакова.

Із верхньощелепної пазухи паці­єнтки лікарі дістали частину плом­бувального матеріалу. Як розпові­ла медикам дівчина, торік у травні вона лікувала верхній зуб. Після цього й з’явилися скарги на голо­вний біль. Звісно, що ані сама ді­вчина, ані її батьки не пов’язували це з візитом до стоматолога.

«Ми припускали, що це — час­тина пломби, адже жоден інший предмет потрапити у гайморо­ву пазуху не може, — пояснює Фе­дір Юрочко. — Проте, як правило, з такими випадками зіштовхують­ся наші колеги, які працюють з до­рослими пацієнтами, адже дорос­лі частіше потребують надання стоматологічної допомоги. Люди­на може мати анатомічну особли­вість, коли верхівка кореня зуба заходить у верхньощелепну па­зуху (хоча фізіологічно всі корені верхніх зубів розташовані близь­ко до неї), і якщо лікар дасть біль­ше пломбувального матеріалу, то якась його частина може потрапи­ти у цю порожнину».

Як розповідають лікарі-сто­матологи, між зубами і гайморо­вою пазухою пролягає альвеоляр­ний відросток або щелепна кістка верхньої щелепи, в якій розташо­вані корені зубів. Якщо імплант буде довшим за висоту кісткової тканини верхньої щелепи, може не лише ушкодити оболонку, а й про­никнути всередину пазухи…

Пацієнтку вже виписали додо­му (на другий день після опера­ції). Дівчина сподівається, що на­решті вона забуде про головний біль, який так довго її мучив, і по­вернеться до активного життя.