Передплатити Підтримати

Трамп пішов на війну з Китаєм

Президент США підозрює, що коронавірус вирвався з лабораторії в Ухані. І погрожує Пекіну «наслідками»

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпінь. «Пройшла любов, зів’яли помідори»... Фото vox-cdn.com

Різкі заяви Дональда Трампа та інших американських висо­копосадовців свідчать: США готові офіційно звинуватити Китай у тому, що коронаві­рус поширився на цілий світ. Вашингтон закидає Пекіну, зокрема, недооцінку масш­табу небезпечної епідемії і переслідування медиків, які наважилися сказати китай­ській владі незручну правду. В Америці впевнені: влада комуністичної КНР від самого початку приховувала прав­ду про епідемію, її перебіг, масштаб, спосіб поширення, кількість заражень і смертних випадків. Китайці, впевнений Білий дім, продовжують бре­хати й маніпулювати фактами у цій справі, намагаючись використати пандемію, аби послабити Захід.

ПОСИЛАЮЧИСЬ на джере­ла в американській роз­відці, телеканал Fox News повідомив: США починають роз­слідування, яке має встановити, чи коронавірус вийшов із Ухан­ської вірусологічної лабораторії.

Розвідслужби збирають ін­формацію про цей заклад і по­чаток епідемії коронавірусу. Висновки будуть передані адмі­ністрації президента Дональда Трампа, який уже погрожує ки­тайцям «наслідками».

«Китайці кажуть, що джере­лом інфекції був кажан, — зая­вив президент США на прес-конференції. — Але цей кажан був начебто проданий на ринку, роз­ташованому за 40 миль від міс­ця, де було підтверджено перші випадки зараження». Fox News розповів: джерелом коронаві­русу був не ринок в Ухані, а роз­ташована у цьому місті наукова лабораторія. Інформатори Fox News бачили секретні докумен­ти, які підтверджують: заражен­ня першої людини, «нульового пацієнта», новим коронавірусом сталося саме в лабораторії Ухан­ського інституту вірусології. Зго­дом її інфікований співробітник почав заражати інших жителів міста, що спричинило спочатку епідемію, а потім — пандемію.

Як написала газета Washington Post, іще у січні 2018 року співробітники посольства США в Китаї попереджали про недо­статній рівень безпеки у лабо­раторії Уханського інституту ві­русології. Після візиту до цього закладу американські диплома­ти повідомили Вашингтон про «ризиковані дослідження коро­навірусу, який походить від ка­жанів». Співробітники посоль­ства США також попередили: досліди з коронавірусом у лабо­раторії в Ухані можуть спрчини­ти пандемію, схожу на пандемію SARS 2003 року.

Як стверджують джерела Fox News, версія про заражен­ня на ринку була нічим іншим, як спробою Пекіна зняти зі себе відповідальність за поширення коронавірусу. А Всесвітня орга­нізація охорони здоров'я, ВООЗ (її очільник, ефіоп Тедрос Ге­бреєсус, обійняв цю посаду за сприяння Китаю), усіляко до­помагала Пекіну приховувати правду. Зокрема, саме на ВООЗ посилався речник китайсько­го МЗС Чжао Ліцзян: мовляв, організація Гебреєсуса заяви­ла, що доказів створення коро­навірусу в лабораторії немає… Це справді так. Але жодним чи­ном не означає, що в уханській лабораторії не працювали з ко­ронавірусом, який походить від кажанів. Саме під час таких не­безпечних експериментів цей вірус перекинувся на людину… Відповідальність Китаю очевид­на: недоліки у системі безпеки призвели до катастрофи.

НА ПОЧАТКУ квітня інфор­магенція Bloomberg пові­домила про таємну допо­відь розвідки США. У ній йшлося, що власті Китаю приховують справжній масштаб смертнос­ті від Covid-19. «Щодня я чую у ЗМІ, що найбільше людей поми­рають в Америці, — заявив кіль­ка днів тому Трамп. — Насправді це Китай, а не ми, маємо найви­щу смертність серед осіб, зара­жених коронавірусом».

За офіційними китайськими даними, в Ухані від коронавірусу померли 2535 осіб. Як інформував «Голос Америки» (ГА), сім найбіль­ших похоронних бюро Уханя що­дня видавали родичам померлих близько 500 урн із прахом. «Якщо крематорії працюють цілодобо­во, як могло загинути так мало лю­дей?» — цитувало Радіо «Вільна Азія» одного з жителів Уханя.

Чимало місцевих, писав ГА, вважають, що, починаючи з грудня, у місті померли понад 40 тисяч осіб.

Щоправда, днями китайські власті внесли корективи до своєї статистики. Як повідомила дер­жавна інформагенція Xinhua, в Ухані тепер загиблих від коро­навірусу приблизно на 50% біль­ше — 3869. Звідки така різниця у цифрах? Кажуть, на ранніх ста­діях епідемії кількість інфекцій зростала як лавина, значно пе­ревищуючи можливості служби охорони здоров’я. Частина паці­єнтів не потрапила до лікарень і померла вдома. До того ж у медзакладах «траплялися випадки запізнілої, неповної або непра­вильної звітності».

Фактично, Китай визнав, що його офіційна статистика була звичайною «липою». Хоча про­довжує приховувати справжній масштаб катастрофи… Усе в найкращих традиціях пропаган­ди тоталітарних і авторитарних режимів. Мовляв, Китай наба­гато краще дав собі раду з коро­навірусом, ніж Захід, а значить, ніхто не турбується про грома­дян краще, ніж рідна комуніс­тична партія…

РОЗДРАТУВАННЯ Трампа зрозуміти легко. Коли ко­ронавірус уразив США, його політичні опоненти з та­бору Демократичної партії зви­нуватили президента у тому, що той не підготував Америку до пандемії. А восени у Штатах президентські вибори… Зви­чайно, атаку Трампа на Китай можна розцінити як спробу пе­рекласти відповідальність, від­волікти увагу від власних прора­хунків. Телеканал Fox News, до речі, симпатизує Республікан­ській партії Трампа… Водночас його критика китайської позиції щодо коронавірусу є слушною. І, схоже, до думки Вашингтона у світі вже починають прислу­хатися. «Інформація про по­ходження коронавірусу є для вчених дуже важливою, — наго­лосив глава МЗС Німеччини Гай­ко Маас (після сюжету Fox News про „втечу“ вірусу з лабораторії в Ухані). — Щоб зробити вакци­ну, потрібно знати, як з’явився вірус і звідки він походить. На всі ці запитання треба відповісти».

Держсекретар США Майк Помпео впевнений: оскільки по­ведінка Китаю була і є «непрозо­рою», то чимало держав невдо­взі відмовляться від співпраці з китайськими компаніями. Зви­чайно, наразі це більше амери­канське бажання, ніж реальність. У самих Штатах далеко не всі найбільші компанії підтверджу­ють свою готовність перенести виробництво з Китаю до інших країн, хоча останніми днями та­ких компаній і побільшало… З ін­шого боку, слова Помпео можуть бути своєрідним попереджен­ням: ось до чого треба готува­тися. Адже, за деякими даними, якщо розвідка США дійде висно­вку, що Китай приховав факт за­раження «нульового пацієнта» в уханській лабораторії, то Амери­ка може запровадити щодо КНР серйозні економічні санкції.

«Президент Трамп відкрито каже те, що думають багато екс­пертів, політиків і звичайних гро­мадян: «Я не вірю інформації, яку надає Китай», — пише журналіст Польського радіо Петар Петро­віч. — Термін «китайський вірус», який вживає Трамп, є символом безкомпромісності, яку сьогодні багато європейських країн не мо­жуть собі дозволити, бо купують ліки у китайських постачальни­ків… Можна припустити, що вже невдовзі, після того, як наста­не унезалежнення від китайських «подарунків», критика режиму в Пекіні посилиться… Настане аб­солютно нова форма відносин із Китаєм, що значною мірою втра­тив свій авторитет, який так довго й ретельно відбудовував.

Відносини Китаю зі США вже давно погані, із тенденцією до дуже поганих. Уже за часів Ба­рака Обами були помітні силь­ний зсув інтересів США до цьо­го регіону Азії та підтримка його держав — на тлі усе агресивні­ших рухів КНР. Президентство Дональда Трампа лише поси­лило ці тенденції. Республіканці атакували владу КНР і не зупи­нилися навіть перед оголошен­ням торговельної війни. Трамп урешті-решт вийшов із неї пе­реможцем, але жодна сторона не сумнівається, що це ще не кі­нець суперництва.

…Коронавірус — лише най­більш видиме поле конфлікту. Обидві держави все ще ведуть між собою торговельну війну, сперечаються у питаннях безпе­ки, прав людини й свободи сло­ва. І ці суперечки триватимуть. Від результату цього суперни­цтва багато в чому залежить майбутнє усієї планети".