Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • «Військовий ліцей імені Героїв Крут – це відображення ставлення суспільства до своїх захисників»

«Військовий ліцей імені Героїв Крут – це відображення ставлення суспільства до своїх захисників»

Начальник Львівського військового ліцею полковник Юрій Гусар розповів про підґрунтя ситуації щодо свого «де-юре звільнення»

Військовий ліцей імені Героїв Крут. Фото з відкритих джерел

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут опинився у дражливій ситуації. Начальник військового закладу полковник Юрій Гусар виявився «де-юре звільненим». І це при тому, що керівник ліцею за останні два роки буквально підняв цей заклад з руїни. Його попередник, звільнений у 2018 році Роман Саляк, який протягом 28 років «кермування» занехаяв ліцей, усі ці два роки займався судовою тяганиною, наполягаючи на тому, що його звільнено незаконно.

При цьому Саляк не говорив про свій вік (на сьогодні — 76 років!) і про те, що цю посаду, згідно з ука­зом Верховного головнокомандувача Збройних сил України, має обіймати ка­дровий військовий (а він вже військовим не є, і за віком бути ним не може). І рішен­ня суду першої інстанції визнало накази про звільнення Саляка і призначення на­томість Гусара законними. Проте колиш­ній очільник ліцею продовжував свої від­чайдушні намагання утримати посаду, і 17 серпня апеляційний суд вирішив вва­жати призначення Юрія Гусара на посаду начальника ліцею незаконним. Тепер це рішення треба оскаржувати у Верховно­му суді України…

Усі, кому не байдужа доля військово­го ліцею і хто стежить за ситуацією, за­скочені таким рішенням. Адже за ни­нішнього керівника, полковника Юрія Гусара, ліцей став справді сучасним на­вчальним закладом. А що тут було два роки тому? Головний редактор «Висо­кого Замку» Наталія Балюк описала ба­гаторічний занедбаний стан військово­го ліцею. У 2018-му, одразу після того, як Юрій Гусар був призначений началь­ником, вона завітала у ліцей і жахнула­ся від того спадку, який тут залишив по­передник. Територія заросла травою, від спортивних снарядів залишилася тіль­ки назва, туалети смердючі, без дверей, зі старою побитою сантехнікою. Із хар­чуванням тут також не склалося, ліцеїс­ти скаржилися, що за попереднього ке­рівника у каші та зупі опариші плавали, а варена бульба була як клей. Спортзал був непридатним для занять — прогнила дерев’яна підлога…

Уже через півроку роботи нового ке­рівництва можна було помітити, що лі­цей відновлюється з руїни. Вперше з’явилася концепція розвитку ліцею як закладу освіти, що готує майбутніх за­хисників. Відповідно, змінилися як підхо­ди до забезпечення навчальних занять, так і суть військового вишколу. Ці плани змін та розвитку знайшли всебічну під­тримку громадськості та влади, зокрема — голови Львівської обласної ради Олек­сандра Ганущина.

За останній час зробили капітальний ремонт у спортзалі, переклали підлогу, замінили вікна, встановили сучасну сис­тему опалення, протипожежну систему. Відремонтували усі суміжні приміщен­ня: роздягальні, туалети, душові, трена­жерний та борцівський зали. Завершили облаштування спортивного поля зі штуч­ним покриттям для ігрових видів спор­ту, навколо якого нарощується сучасна спортивна база — багатофункціональ­ний спортивний майданчик, комплекс вуличних тренажерів, бігові доріжки… Відновлено смугу перешкод, яка стояла зруйнованою десятиліття. Поруч з нею створюють тактичне поле для команд­но-тактичних ігор (пейнтболу чи страйк­болу) та занять з предмета «Захист Укра­їни».

Так було. Так стало

Оновили і відремонтували більшість навчальних кабінетів, наповнили їх су­часними інформаційними матеріалами. Багато із цих робіт зробили власними си­лами.

Але головне — тут з’явився дух сучас­ного європейського військового закладу. Юрій Гусар до цього призначення бага­то років працював заступником началь­ника Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдач­ного. Після призначення начальником лі­цею кардинально оновив кадри, багато спеціалістів привів із військової академії. До керівництва прийшла команда людей творчих, відповідальних, новаторів. У ни­нішній період війни з агресором вихова­телями «крутянців» мали бути люди, які самі пройшли фронт. Нині тут відбулася зміна покоління педагогічних працівни­ків. Нові вчителі та вихователі для ліцеїс­тів є живими легендами.

«Ліцей відкрив двері для людей, — розповідає «ВЗ» полковник Юрій Гу­сар. — Ліцеїсти показують себе на всеу­країнських змаганнях, їздять з освітніми обмінами у військові ліцеї — Луганський, Волинський, Острозький. Сюди до них приїжджають колеги.

До коронавірусного карантину ми почали співпрацю з подібними інозем­ними закладами — аби брати краще і впроваджувати у себе". За словами полковника Гусара, ліцеїсти під керів­ництвом вчителів англійської мови взя­ли участь у міжнародному проєкті про­грами Європейської Комісії eTwinning «Holidays of Joy: Christmas and Easter in my country», де мали можливість об­мінюватися листівками та спілкуватися англійською мовою у форматі відеокон­ференцій з однолітками з дев’яти кра­їн Європи.

Почали швидкими темпами вдоско­налювати технологічне забезпечення освітнього процесу. У 2018 році тут було два проєктори. Зараз інтерактивними дошками та проєкторами забезпечено 10 класів, всі вчителі забезпечені ноут­буками, активно використовують в освіт­ньому процесі мультимедійні засоби, Google-Клас та інші онлайн-сервіси для дистанційного та змішаного формату на­вчання. Впроваджено електронні журна­ли і щоденники.

«Торік ліцеїсти почали навчальний рік у нових одностроях, з новим прапором. Два роки тому у ліцей був недобір ліце­їстів, тепер — конкурс на вступ», — додає полковник Гусар.

«Питання не у Гусарі. Гусар — це вій­ськовослужбовець, якого призначи­ли сюди відновлювати ліцей, — пояс­нює підґрунтя ситуації начальник ліцею. — І він виконував свої обов’язки. Питан­ня у тому, що хтось хоче зупинити зміни. Але розвиток неможливо зупинити. Сьо­годні Військовий ліцей імені Героїв Крут — це гордість, це відображення ставлен­ня суспільства до своїх захисників. Цього року зі 180 наших першокурсників 30 від­сотків — діти учасників бойових дій та діти батьків, які загинули у період АТО-ООС. Вступають діти не тільки зі Львівщини, а й із Донеччини, з різних куточків держа­ви. І цим дітям мають створити найкра­щі умови для навчання і проживання. Це престиж і честь влади та всієї громади Львівщини».

Як розвиватиметься ситуація надалі?

«Нинішнє рішення Львівського окруж­ного адміністративного суду можна оскаржити у Верховному суді України, — резюмує полковник Юрій Гусар. — Окруж­ний суд не зважив на те, що своїм рішен­ням порушив і мої права — як особи, яка наказом Міністерства оборони України отримала відрядження в органи держав­ної влади, порушив і права Міністерства оборони. Апеляційний суд не взяв до уваги клопотання департаменту освіти і науки ЛОДА, управління майном спіль­ної власності Львівської облради, Мініс­терства оборони — відкласти судове за­сідання через пандемію коронавірусу. Представник Міноборони взагалі має підтверджений коронавірус! По суті, суд порушив права на захист усіх учасників справи».

Коментар з приводу

Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради

Рішення суду на користь пана Саляка сприймаю вкрай негативно. За роки ке­рівництва нового начальника ліцею бачимо позитивну динаміку. Будемо шукати шляхи виходу з ситуації: подавати паралельно в суд, іти до Верховного суду. Бо вважаємо, що нинішній керівник на своєму місці.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • «Військовий ліцей імені Героїв Крут – це відображення ставлення суспільства до своїх захисників»