Передплатити Підтримати

 «Найбільша загроза для США – Китай»

За словами директора ФБР, в Америці Пекін не лише займається шпигунством, а й купує політиків

Політичне й економічне суперництво США й Китаю карикатурист видання The Economist бачить ось так.

Як розповів в ефірі телеканалу Fox News директор ФБР Кристофер Рей, понад 2000 розслідувань стосовно дій, які загрожують американській безпеці, ведуть до Китаю. Його комуністичний режим Рей назвав «найбільшою загрозою» для США.

За словами Рея, за останні 10 років кіль­кість розслідувань у справах про шпигунство з боку китайських спецслужб зросла аж на 1300 відсо­тків.

Комуністичний Китай директор ФБР оцінив так: «Немає іншої держави, яка становила би більшу й складнішу загрозу Амери­ці, нашій господарці, еко­номічній безпеці й нашій де­мократії».

Комуністична партія Ки­таю, розповів директор Федерального бюро роз­слідувань, посилює еконо­мічне шпигунство на тери­торії США. Пекін залучає, зокрема, американських бізнесменів і науковців: ті повинні викрадати конфі­денційну інформацію і пе­редавати її китайським спецслужбам.

«Це стосується усіх га­лузей, від найбільших ком­паній до стартапів, — на­голосив Рей. — Китайцям залежить на сучасних тех­нологіях, сільському госпо­дарстві, авіації, медичній промисловості тощо». Теле­канал Fox News нагадав про декана хімічного факульте­ту Гарвардського універси­тету, якого у січні 2020 року викрили у брехні про співпрацю з китайськими ком­паніями. За «цілком таємні» дослідження ті заплатили цьому науковцеві 1,5 міль­йона доларів. Ба більше, каже директор ФБР, Пекін також намагається вплива­ти на американських полі­тиків — аби зробити їхню по­зицію якщо не повністю прокитайською, то принай­мні більш лояльною до ко­муністичного режиму Під­небесної.

А тим часом…

Федеральна комісія з комуніка­цій (FCC) офіційно визнала китайські технологічні компанії Huawei і ZTE ор­ганізаціями, що становлять загро­зу національній безпеці США. Тепер американські компанії не зможуть ви­користати 8,3 мільярда доларів уря­дових коштів для придбання у цих китайських компаній обладнання, тех­нологій чи програмного забезпечення.

На Huawei президент США Дональд Трамп «наїхав» іще 2018 року, коли заборонив державним органам вико­ристовувати обладнання цієї компа­нії. Huawei тоді звинуватили, зокре­ма, у постачанні Ірану обладнання, яке дозволяло стежити за учасника­ми антиурядових демонстрацій у Те­герані (2009), і у спробах приховати економічну діяльність у Північній Ко­реї, на яку накладені економічні санк­ції. Уже понад рік США наполегливо рекомендують союзникам по НАТО виключити Huawei і ZTE з програми розгортання комунікаційної мережі 5G. Вашингтон вважає, що Пекін ви­користовує Huaweі з розвідувальною метою.