Передплатити Підтримати

Хто «пов’язав» технологію 5G із коронавірусом?

Прихильники теорії змови впевнені: «люди з Covid насправді страждають від браку кисню у крові, спричиненого небезпечним опроміненням...»

Ілюстрація: bbc.com

«Жодного коронавірусу не­має, це вигадка таємного світового уряду! Насправді люди хворіють не через за­раження міфічним Covid-19, а внаслідок нової технології стільникового зв’язку, 5G. Під дією цього опромінення молекули кисню вібрують із частотою 60 мільярдів герц на секунду і через це не можуть сполучитися з гемо­глобіном у крові людини. І та вмирає… Мета світового уряду — змусити усіх вакци­нуватися. Разом із вакци­ною у кров вводитимуть на­ночіпи, за допомогою яких нами всіма керуватимуть…» Маячня? Без сумніву. Але у цю ідіотську теорію змови, яка активно шириться со­цмережами, вірять мільйо­ни! Хто ж саме «пов'язав» 5G із коронавірусом? І що мають на меті автори вигад­ки про «наночіпи»?

У КВІТНІ цього року у Вели­кій Британії були атакова­ні близько 20 щогл із пе­редавачами 5G, деякі з них підпалили. «Подібні атаки від­булися у Нідерландах, Ірландії та на Кіпрі, — пише польський публіцист Гжегож Кучинський. — Зафіксовано численні ви­падки фізичної агресії щодо інженерів, які працюють над встановленням обладнання, необхідного для роботи мере­жі 5G».

«Теорія змови щодо загро­зи здоров’ю від 5G почала ши­ритися з 2016 року, — веде далі Кучинський. — Спочатку на фо­румах в Інтернеті й на YouTube, потім цю теорію підтримали портал InfoWars і російський державний пропагандист­ський телеканал Russia Today (RT). Він почав поширювати матеріали про те, що 5G є «гло­бальною катастрофою», яка спричиняє у людей і тварин он­кологічні захворювання.

У листопаді 2018 року з’явилася інформація, що в од­ному з парків Гааги (Нідерлан­ди), біля якого тестували 5G, почали масово гинути птахи. З ними насправді щось було не так, але… у липні 2018-го, тоб­то задовго до тестування 5G. Однак «лякалка» про птахів, які гинуть, опиняючись біля щогл з передавачами 5G, швидко по­ширилася соцмережами…

Із початком пандемії ко­ронавірусу прихильники те­орії змови про 5G швидко її модифікували. Мовляв, па­цієнти з Covid-19 насправ­ді страждають не від вірусу, а від гіпоксії (браку кисню у кро­ві), спричиненої небезпечним 5G-опроміненням. Доказом начебто має бути те, що Ухань, де почалася епідемія, був пер­шим містом (насправді одним із перших), де восени 2019 року тестували мережу 5G. Ка­жуть також, що 2003 року спа­лах SARS був пов’язаний з тех­нологією 3G, а свинячий грип 2009-го — з 4G.

Схоже, версію, яка пов’язує 5G із коронавірусом, започат­кувало інтерв’ю, яке у січні цьо­го року дав регіональній бель­гійській газеті лікар із околиць Антверпена, Кріс Ван Керкго­вен. Заявив: переконаний, що 5G загрожує життю людини, пов’язав це з коронавірусом, але визнав, що доказів не має. Газета швидко вилучила текст зі свого вебсайту, але борці з 5G встигли поширити його у соцмережах. А потім заявили: «На думку вчених, 5G загрожує людині»…

Конспірологічну версію про 5G поширюють ті самі акаунти у соцмережах, які віддавна під­тримують активістів, що висту­пають проти щеплень. Тепер ті акаунти стверджують: 5G має ослабити імунну систему лю­дини, щоб змусити всіх вак­цинуватися, — начебто від ко­ронавірусу… Говорять також про підступний план таємно­го «світового уряду» (у цьому контексті часто згадують аме­риканського мільярдера Білла Гейтса), який прагне зменшити населення Землі — за допомо­гою технології 5G, вигадки про коронавірус і тотального вак­цинування від Covid.

Першими фейк про шко­ду 5G для здоров’я людей ста­ли поширювати активісти аме­риканського руху Children’s Health Defense (CHD), що ви­ступає проти щеплень. CHD бреше у соцмережах, що об­меження та ізоляцію, спри­чинені пандемією, влада ви­користовує, аби чимшвидше встановити на шкільних будів­лях 5G-щогли… «Бачимо ве­личезну експансію поширення таких фейків через соцмере­жі й ботів, які контролюються державами, зокрема Росією», — розповів агенції Bloomberg представник спецслужб Нідер­ландів.

Отже, коронавірус ради­калізував прихильників теорії змови, які поєднали пандемію, 5G і вакцини в один «план». Це заважає впровадженню техно­логії 5G на Заході, розпалює напругу й конфлікти у західних суспільствах. Хто від цього ви­грає? Росія, яка прагне посла­бити Захід і водночас одержа­ти технологію 5G. Китайську.

Щойно 5G почала з’являтися у різних країнах, RT по­чав лякати з екрана графіками на кшталт «Апокаліпсис 5G» і «Експеримент на людстві», по­вторюючи, що «5G може вбива­ти»… Росія відстає у розвитку 5G, тому за допомогою дезін­формаційних кампаній намага­ється затримати розвиток цієї технології на Заході, розпо­вів американській газеті New York Times (NYT) Раян Фокс із компанії New Knowledge. Утім, основна мета російської дезінформації про 5G така сама, як раніше у «лякалок» про ще­плення, ГМО або ж сланцевий газ: підірвати довіру громадян держав Заходу до їхніх еліт, до інституту держави і взагалі до демократії.

Певний акаунт на Twitter по­відомив 19 січня: «Ухань має зараз 5 тисяч 5G-станцій, а до 2021 року їх має бути до 50 ти­сяч. То хто винен — коронаві­рус чи 5G?». Цей твіт був на­ведений у матеріалі на сайті RT… У березні низка прокрем­лівських ЗМІ опублікувала статтю з відомого канадсько­го дезінформаційного сайту Global Research. Там ішлося, що спалах пандемії Covid-19 стане приводом для примусо­вої вакцинації — з метою роз­міщення у людських тілах спе­ціальних наночіпів… Як каже Марк Оуен Джонс із Hamad bin Khalifa University у Катарі, кам­панія проти 5G схожа на стра­тегію російської Агенції дослі­джень Інтернету (відомої як фабрика тролів із Ольгіно) під час президентської кампанії у США 2016 року.

При цьому, на думку росій­ських ЗМІ, є «поганий 5G» і «хо­роший 5G», який людям не за­грожує — технологія Huawei, китайського концерну, що бу­дуватиме мережу 5G у Ро­сії. 20 лютого цього року Путін заявив: «Завдання найближ­чих років — організувати уні­версальний доступ до високошвидкісного Інтернету шляхом запуску 5G». Путін розповів про можливості, які дає нова технологія, а не про її загрози. Це типова російська стратегія дезінформації. Одне говори­мо для зовнішнього викорис­тання, адресуючи це західним адресатам. І зовсім інше — до­машній аудиторії.

Керівники Facebook, Twitter або YouTube багато розповіда­ють про боротьбу з фейкови­ми новинами на своїх сайтах. Закривають чергові акаунти, які говорять, наприклад, про зв’язок коронавірусу з 5G або ж про начебто шкідливість 5G для здоров’я людини. Шкода лише, що розміщений ще 15 січня 2019 року кількахвилинний ма­теріал Russia Today під назвою «5G: небезпечний експеримент над людством» усе ще доступ­ний на YouTube. І має понад два мільйони переглядів.

(За матеріалами tvp.info.pl, зі скороченнями).