Передплатити Підтримати

Ніхто по 2000 доларів за сидіння вдома не платить

Чи правда, що за кордоном дозволяють не платити за комуналку під час карантину, та як рятують бізнес у різних країнах

Карантин через епідемію коронавірусу охопив майже 180 країн світу. Майже усі ми — бідні і багаті — опинились замкнутими у своїх помешканнях, а готелі Hilton такі ж порожні, які і хостели у центрі Львова. От тільки рятують свій бізнес від кризи країни по-різному. Єдине, що об’єднує майже всі розвинені країни, — вони роблять все можливе, аби люди на карантині не залишились без грошей. Десь видають кредити бізнесу на виплату зарплати, десь прямо відшкодовують втрачені заробітки. Таким чином під­тримують споживацький попит, який, своєю чергою, підтримує економіку. Утім, ніхто за кордоном грошей пачками просто так не роздає і боргів не списує, як нерідко можна почути в Україні.

США

Сполучені Штати, які зараз є найбільшим вогнищем епідемії, виділили на боротьбу з наслід­ками коронавірусу 2,2 трильйо­на доларів. «Недавно мене пи­тали друзі з України, чи правда, що у США платять всім, хто си­дить на карантині, 2400 на мі­сяць, навіть якщо людина до того не працювала, — розпові­дає Оксана Ковінька з Нью-Джерсі. — Компенсації і справді є: на дорослого — 1200 доларів, а не 2400. Але їх виплачують лише платникам податків, які втрати­ли дохід. Тобто якщо ти справ­но платив податки у 2019 році, то маєш дотацію, навіть якщо не є громадянином США. Окремо є ще виплати з безробіття. Сто­совно того, що можна не плати­ти за комуналку, це дурня. Ра­хунки приходять. Але компанії йдуть на поступки: хтось про­понує розтермінування, хтось дає знижку. Є дуже крута націо­нальна програма (знаю, що мій роботодавець нею скористав­ся), за якою підприємці можуть брати кредит у розмірі, здаєть­ся, двомісячного фонду опла­ти праці. І якщо ці гроші справді підуть на виплату зарплати, при цьому підприємство не скоро­чуватиме штат, то до 80% цього кредиту спишуть. Тобто фактич­но держава за свій кошт випла­чує значну частину зарплат, аби не було масових звільнень».

Ще один момент — кредити. Американці мають їх багато — по­чинаючи від кредитних карток з чималими лімітами і закінчую­чи іпотекою. Чи є якась загаль­на програма «кредитних канікул», Оксана не знає. Переважно у різ­них штатах і різних банках різні умови. «Ми усі отримали листи від банку, у якому обслуговуємось, з переліком пропозицій, якими мо­жемо скористатись на час каран­тину. Тобто кожен клієнт отримав свій пакет пропозицій. Пошире­ний варіант — рефінансування. Тобто банк тобі пропонує офор­мити інший кредит, аби сплачу­вати попередній. І умови такого рефінансу залежать від твоєї кре­дитної історії. Якщо ти надійний клієнт, то рефінансування можуть дати під 0,1% річних. Тобто май­же безкоштовно», — каже Оксана. Крім того, кожен штат має свою програму підтримки бізнесу, адже дуже часто у них відрізняються системи оподаткування.

Норвегія

У Норвегії всім, хто через ка­рантин позбувся роботи, випла­чують допомогу — приблизно 80% середнього заробітку за мі­сяць. «Якщо ж у когось підозрю­ють коронавірус, то він перебу­ває на ізоляції, і при цьому йому виплачують 100% лікарняні. Тоб­то самої підозри достатньо, аби виплачували лікарняні. Але тут люди досить відповідально по­ставились до карантину, тому зараз вже говорять про те, щоб поступово з нього виходити. По­передньо кажуть, що школи бу­дуть відкривати з 27 квітня, однак лише для тих дітей, які не з гру­пи ризику», — каже Олександра Фліс, що мешкає у Норвегії.

Щодо підтримки бізнесу, то тут є кілька програм. Насампе­ред йдеться про відтермінуван­ня сплати податків, пільгові кре­дити чи кредити під державні гарантії. На це норвезький уряд виділив 100 млрд крон (приблиз­но 866 млн євро). Порівняно з су­мою у 300 мільярдів євро, що ви­ділила Франція, досить мало. Але йдеться про країну з 5,5 млн на­селення.

Франція

Щодо Франції, то уже відо­мо, що карантин триватиме що­найменше до 11 травня, а не до 15 квітня, як планували раніше. Тож за станом на зараз уже не зрозуміло, чи вистачить виділе­них на підтримку економіки гро­шей. «Тут дуже розвинена сфе­ра послуг — кафе, готелі, клуби. А зараз все це зупинилось. Пра­цівникам цієї сфери виплачу­ють до 85% зарплати за рахунок бюджету, — каже Юлія Гатц, яка працює в логістичній компанії біля Парижа. — Дівчина, з якою я винаймаю квартиру, також отри­мала часткову компенсацію, хоч вона громадянка України. Їхня кондитерська повністю не за­крилась. Але оскільки Аня вихо­дить на роботу лише 10 годин на тиждень, то за відпрацьовані го­дини платить роботодавець, ре­шту компенсовують за рахунок державних грошей. Я працюю повністю дистанційно, отримую 70% від звичної зарплати. Але наша компанія не належить до тих, що закрились через каран­тин, тому може розраховувати від держави тільки на відтермі­нування сплати податків і, мож­ливо, якісь пільгові кредити. До речі, власник квартири зменшив нам орендну плату на час каран­тину наполовину. З власної іні­ціативи. Щодо комунальних по­слуг, то їх ніхто не скасовував — ні для французів, ні для інозем­ців». Щодо французьких сімей, то ті з них, хто має дітей до 12 ро­ків, можуть отримати доплату на няню. До речі, в Італії той з бать­ків, хто сидить на карантині з ді­тьми, може отримати не просто оплачувану відпустку, а ще й до­плату до неї на рівні 150%. На­томість серйозними програма­ми підтримки бізнесу італійський уряд похвалитися не може. Чи­мало анонсованих програм до­велось призупинити, оскільки Італія розраховувала на фінансо­ву підтримку ЄС, однак грошей не дали. Проте на відтерміну­вання сплати податків та кредит­ні канікули частина підприємств можуть розраховувати.

Велика Британія

Як і в інших країнах, у Брита­нії створюють всі умови для ком­паній, аби вони не мусили від­правляти людей у неоплачувані відпустки. Міністр фінансів кра­їни Ріші Сунак заявив, що вла­да виділить 330 мільярдів фун­тів стерлінгів для позик бізнесу. На державні позики зможуть пре­тендувати компанії всіх рівнів, яким бракуватиме коштів. Щодо підтримки малого бізнесу, то їм пропонуватимуть ґранти. Зокре­ма на спеціальні ґранти у 25 ти­сяч фунтів зможуть претендувати паби, театри, ресторани та інші розважальні заклади для виходу з кризи. А ще вони зможуть не пла­тити податки впродовж року.

Щодо британців, то вони ма­тимуть тримісячні канікули за іпотечними кредитами, а також державну допомогу у разі втра­ти доходів. Утім, багато жителів Туманного Альбіону все одно не задоволені діями влади. На­самперед через те, що вони надто легковажно поставились до можливої епідемії. Мовляв, якби запровадили жорсткий ка­рантин, як інші країни, втрати були б менші. Ще один момент, який обурив британців, — це те, що парламентарії забезпечи­ли собі додаткові виплати при­близно у 10 тис. фунтів на робо­ту з дому.