Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • Галина Маслюк: «Якщо би українцям, як грекам, казали реальну статистику, всі би точно сиділи вдома…»

Галина Маслюк: «Якщо би українцям, як грекам, казали реальну статистику, всі би точно сиділи вдома…»

За візит до церкви у Греції можна заплатити штраф 300 євро

Греція несподівано для всіх показала приклад усій Європі, як ефективно боротися з пандемією. На сьогодні у Греції підтвердили 2114 випадків інфікування COVID-19, а від початку березня померло 98 людей. Греки дисципліновано поставилися до вимог уряду, відповідально виконували поради Міністерства охорони здоров’я і на початку травня країна поступово виходить з карантину. Як відреагували на пандемію нащадки мудрих еллінів, як поводились під час карантину, кореспонденту «ВЗ» розповідає голова Асоціації української діаспори у Греції «Українсько-Грецька Думка», головна редакторка українсько-грецького альманаху «Вісник-Анґеліафорос» Галина Маслюк.

— З чого у Греції все розпо­чалося?

— З Італії. В Європі є деше­ві авіаперельоти — за 20−30−50 євро. Греки можуть полетіти в Італію «на каву», а італійці — у Грецію. Так і роблять. Крім того, у Греції завжди багато туристів з Китаю. Перший спалах корона­вірусу стався на початку берез­ня на півночі Греції. Там одразу ізолювали три села. Одночасно туристична група греків із Пе­лопонеського півострова поїха­ла на Святу Землю, в Єрусалим, і там усі заразилися. Один чо­ловік після повернення додому помер. Це була перша смерть у Греції від COVID-19. В середині березня в Аттиці був випадок: на день народження дружини відо­мого в Атенах лікаря зібралася вся місцева еліта: судді, лікарі, судновласники, артисти, журна­лісти… На тій вечірці дуже бага­то людей інфікувалися, включно з власником престижного клубу.

Реакція грецької влади була миттєвою. Сотиріс Ціодрас — грецький професор, вірусо­лог, представник МОЗ Греції, який очолив спеціально ство­рену комісію, порекомендував прем’єр-міністру Греції Кіріако­су Міцотакісу негайно закрива­ти Грецію на карантин, ввести жорсткі заходи, щоб вберегти країну від італійського сцена­рію. Вже було відомо, що Італія вчасно не відреагувала на си­туацію, що призвело до трагіч­них наслідків. Тому греки мобі­лізувалися. 23 березня в країні офіційно ввели карантин. Греція має великий відсоток людей по­хилого віку. Жити до 90−100 ро­ків тут звична справа. Оливкова олія, чудовий клімат, середзем­номорська кухня забезпечують грекам довголіття. Молодь зля­калася за своїх бабусів-дідусів, бо в кожній родині є люди по­важного віку.

У Греції зі самого початку не приховується статистика. Вла­да називає реальні цифри хво­рих, відслідковує контакти інфі­кованих, ізолює хворих, тестує. Все це робиться відкрито, ЗМІ широко це висвітлюють. Ніхто не приховує справжнього ста­ну речей. Щоб вийти з дому, потрібно заповнити спеціаль­ну декларацію, або відправити смс-повідомлення у міністер­ство за вказаним номером, на­писати ім’я, адресу і мету пе­ресування: на роботу, в аптеку, магазин, допомогти батькам, у банк (якщо це неможливо зро­бити онлайн), вигуляти пса… На номер у відповідь надходить до­звіл. Тільки після цього можна виходити на вулицю, взявши, за бажання, маску і рукавиці. Якщо людина без серйозної мотивації порушує карантин — штраф 300 євро.

— Греція здивувала Європу своєю дисциплінованістю і, відповідно, низькими показ­никами захворюваності…

— Грецію врятувало те, що втримала свою державну сис­тему охорони здоров’я. Цен­тральні лікарні підпорядкову­ються державі, і це відрізняє нас від багатьох країн Європи. Окрім того, грецькі вірусологи й представники МОЗ об’єктивно оцінили готовність своєї меди­цини до зустрічі з пандемією та її слабкості, тому розробили централізоване управління сис­темою та медичними заклада­ми. Долучилися і приватні лікар­ні. Для того, щоб стаціонари не перевантажувати легкими ви­падками, адже є велика частка населення, яка хворіє на коро­навірус у легких формах, ство­рено цілодобові діючі медичні центри в основних містах Гре­ції: Атени, Салоніки, Патри, Ла­риса, Іракліо (острів Крета). У ці центри звертаються люди зі слабкими симптомами. Людей консультують по телефону. Та­кож створено спеціальні медич­ні бригади. Якщо людина під­озрює у себе цей вірус, то їй необов’язково їхати кудись у лі­карню на огляд, можна викли­кати мобільну медичну бригаду додому, заплативши за візит лі­каря і фельдшера фіксовано 30 євро. Це невелика сума для та­ких послуг у Греції, встановле­на вона на період карантину. Ще один надважливий момент: єди­ний державний реєстр інфікова­них. Це те, чого не було в Італії та Іспанії. Єдиний реєстр дає те, що кожен інфікований занесе­ний до одного списку, не залеж­но від того, де йому встановили діагноз, — у державній лікарні, приватній чи амбулаторно. До­сліджують коло контактів хворої людини, усім їм проводять тес­ти, і тоді вживають усіх заходів для ізоляції і лікування.

— Грецька православна церква, Свята гора Афон піш­ли назустріч уряду і для лю­дей усі храми є зачиненими. Богослужіння проводяться лише священнослужителями і транслюють Літургії по теле­баченню. Церква ж не підпо­рядковується державі?

— Афон — держава в державі, вони підпорядковуються Все­ленському патріарху. Але співпраця Церкви й уряду була дуже серйозною і майже одностай­ною, тому на заклик уряду хра­ми для відвідувачів закрили.

— Читала, що деяких свя­щенників оштрафували за те, що давали причастя само­вільно, хоча Святий синод за­боронив під час карантину це робити…

— Закон один для всіх. Свя­щенників штрафують, як і інших громадян Греції. На початку ка­рантину церкви були відкри­ті, можна було зайти, постави­ти свічку, помолитися наодинці. Дбали лише за те, щоб не було скупчення людей. Зараз церк­ви закриті зовсім, кожен, однак, може приєднатися до трансля­ції Служби Божої онлайн. Було зворушливе звернення Вселен­ського патріарха, Святого сино­ду Грецької православної церк­ви про те, що потрібно зберегти найбільшу цінність — здоров’я. У зверненні наголошувалося: коли все це закінчиться, маємо зустрітися у своїй Церкві у по­вному родинному складі, живі і здорові! Мати-Церква дбає за своїх дітей, по-іншому буде ма­чухою. Перед лицем такої не­безпеки і загрози Церква має прислухатися до голосу уряду країни.

— Кажуть, прогулянки по набережних заборонили. Ба­чила фото в Інтернеті, де гре­ки в Салоніках з паперовими стаканчиками кави бігають чи гуляють на набережній, і їх зупиняє поліція.

— Після затяжних холодів ви­глянуло сонечко, люди втоми­лися від похмурої погоди і три­валого карантину. У своєму зверненні головний вірусолог пан Цьодрас підбадьорив жите­лів Греції на 30-хвилинну прогу­лянку один раз у день поблизу свого помешкання. По-іншому — це порушення карантину, не­вмотивоване пересування, і, як наслідок, — штраф. Загалом греки дотримуються усіх об­межень. Вони самі подивовані своєю дисциплінованістю і від­повідальністю один перед од­ним.

Жорсткий карантин діятиме до 27 квітня, але, ймовірно, об­межувальні заходи будуть про­довжені. До 10 травня не відкри­ються школи.

Цікавий випадок стався у місті Лариса, що в Централь­ній Греції. 22-річний циган за­хворів і приніс інфекцію до своїх ромів. 23 особи виявилися інфі­кованими. Їх ізолювали, забо­ронили виходити у місто. Була комічна ситуація, коли голова циганської спільноти звернув­ся до влади з проханням допо­моги, бо якщо роми «не мають можливості вкрасти чи жебра­кувати, то як мають прогодувати свої родини?». Влада заявила, що роми, яких ізолювали, отри­мають від держави підтримку, вони ж бо такі самі громадяни Греції, як і всі інші, навіть більш уразлива група. Це почули усі жителі Греції по телебаченню.

— Ще читала про курйоз­ний випадок у Салоніках, де бабусям, які не зважали на заборону і виходили гуляти у сквер, поліція відкрутила ла­вочки.

— Їм таким чином не дали можливості за звичкою посиді­ти у сквері, і бабусям довелося залишитися вдома.

— Як ви вважаєте, чому в Україні порушується каран­тин?

— В Україні, як у пострадян­ській країні, мабуть, за звич­кою замовчують реальну кар­тину захворюваності, бояться зіпсувати статистику, тому люди легковажать. Грекам відкри­то розповідають про ситуацію, і люди усвідомили ризики. Греки люблять жити «на повні груди» — красиво, смачно, вміють ціну­вати своє життя і особливо сво­їх близьких.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • Галина Маслюк: «Якщо би українцям, як грекам, казали реальну статистику, всі би точно сиділи вдома…»