Передплатити Підтримати

Банкет під час «чуми» відміняється…

20-30% померлих від коронавірусу в Італії та Китаї – хворі на цукровий діабет. В Україні це 40%

Два ключові правила виживання для діабетиків – дотримання правил карантину і строгий контроль за хворобою. Фото Los Angeles Times

«Якщо людина хворіє на діабет 2−3 роки, ризик заразитися коронавірусом у неї — такий же, як і у здорової особи», — стверджують медики. А от якщо хворіє 20 років, то з великою ймовірністю у неї вже розвинулися інші супутні хронічні патології (передусім серцево-судинні), недостатність якогось органа (серця, нирок). Можливо, людина вже перенесла інсульт чи інфаркт міокарда. Усе це суттєво збільшує ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби, але зовсім не означає, що хворий на діабет — приречений.

По-перше, має значен­ня вік. Приклад: 25-річний хворий на діабет 1-го типу занедужав, коли йому було п’ять років. У 78-річного пацієнта діа­бет 2-го типу діагностували у 58. Обидва хворіють 20 років, але не викликає сумніву, що у разі інфі­кування SARS-CoV2 до реаніма­ції швидше потрапить хворий, якому 78 років.

По-друге, важливим є те, наскільки ефективно людина контролює перебіг свого осно­вного захворювання. Приклад: дві пацієнтки віком 55 років. Обидві дізналися про свою не­дугу два роки тому, але одна — коли рівень глюкози у її кро­ві натщесерце був 7 ммоль/л і жодних клінічних проявів у паці­єнтки не було, а інша — коли 16 ммоль/л і жінка вже довший час відчувала спрагу, у неї довго го­їлися рани та були інші симпто­ми, які пацієнтка вперто ігнору­вала. Перша жінка дослухалася до рекомендацій лікаря і зміни­ла спосіб життя. Інша продовжує вживати продукти з високим глі­кемічним індексом, навідріз від­мовляється переходити з цу­крознижувальних препаратів на інсулін і, страждаючи від ар­теріальної гіпертензії, приймає ліки для зниження тиску не сис­тематично, а лише за погіршен­ня самопочуття. Нескладно здо­гадатися, у якої з цих двох жінок у разі зараження коронавірусом будуть більші шанси на вижи­вання.

Як уберегтися діабетику від інфікування SARS-CoV2? Про це ми запитали заступника дирек­тора Львівського обласного ендокринологічного диспан­серу Ореста Петричку.

— Правила — такі самі, як для решти людей: строго дотримува­тися правил карантину, — каже лі­кар. — Виходити на вулицю лише за крайньої потреби (за продук­тами, ліками). Але краще попро­сити сходити у магазин чи аптеку когось із домочадців чи сусідів. Якщо вийшли з дому, тримайте­ся на безпечній відстані від інших людей — не менше ніж 1,5−2 ме­три.

— А якщо хворий на діабет є медиком або працює у ко­мунальній сфері і залучений до забезпечення життєдіяль­ності міста? Для такої людини порада самоізолюватися — не актуальна…

— Якомога частіше мийте руки теплою водою з милом, не менш як 20 секунд. Не тор­кайтеся обличчя, носа, рота, не тріть очі. Зведіть до мініму­му торкання поверхонь, до яких найчастіше торкаються інші (кнопки у ліфті, дверні клям­ки, поручні, вимикачі світла, кнопки спуску зливних бачків. — Авт.). Якщо потрібно доторкну­тися, робіть це в одноразових рукавичках або скористайтеся одноразовою хустинкою. І най­важливіше: тримайте під контр­олем свою хворобу. Мусите до­тримуватися всіх рекомендацій свого лікуючого лікаря (за по­треби можете проконсульту­ватися з ним навіть у телефон­ному режимі), дотримуватися жорсткої дієти (перебування у чотирьох стінах чи стресова ро­бота — не привід «дати слабин­ку») і подбати про фізичну ак­тивність (зарядку можна робити й вдома). Якщо діабет компен­сований — ризик захворіти і по­мерти прирівнюється до ризи­ку, який є у загальній популяції. Якщо декомпенсований — зрос­тає у чотири рази!

— До якого рівня треба «зби­ти» цукор, аби знизити ризик потрапити у відділення інтен­сивної терапії?

— Мінімум до 7,7 ммоль/л на­тще.

— Чому у хворих на цу­кровий діабет перебіг хво­роби Covid-19 важчий? Це пов’язано зі супутніми пато­логіями?

— Більш вразливими до коро­навірусу нас роблять три факто­ри: похилий вік, хронічні захво­рювання і зміни імунної системи. У хворих на діабет зменшується кількість імунних клітин, які до­помагають виявляти патогени і боротися з ними. Тому у цієї ка­тегорії пацієнтів грип частіше ускладнюється вірусними, а зго­дом, якщо приєднається бакте­рійна флора, вірусно-бактерій­ними пневмоніями.

«Крім того, — наголошують ендокринологи, — у діабетиків — вищий ризик розвитку потенцій­но летальної реакції імунної сис­теми, «цитокінового шторму». Масивне вивільнення цитокінів (сигнальних молекул, які ство­рюються імунними клітинами організму) призводить до шоку, поліорганної недостатності і, відповідно, смерті.

Важливо! Хвороба Covid-19 (так само, як сезонний грип), як правило, супроводжується лихоманкою, коли температу­ра підвищується до +380С, уна­слідок чого потреба організму в інсуліні зростає. Відповідно, підвищується рівень глюкози у крові, що може вимагати відмо­ви від прийому цукрознижуваль­них препаратів і переходу на ін’єкційне введення інсуліну.

Аби недуга не застала зненацька

— випишіть на одному аркуші телефони свого сімейного лікаря і/або ендокринолога, найближчої аптеки, страхової компанії (якщо у вас є медична страховка). Залиште його на видному місці (можна, на­приклад, прикріпити за допомогою магнітика на холодильник);

— окремо випишіть перелік лі­ків, які приймаєте (включно з віта­мінами і харчовими добавками), не забувши вказати їх дозу і кратність прийому;

— окремо — перелік продуктів, які містять прості цукри (мед, ва­рення, льодяники тощо), які ви мо­жете швидко з’їсти у разі настання гіпоглікемії;

— інсулін, цукрознижувальні препарати, тест-смужки для ви­значення рівнів глюкози і кето­нових тіл придбайте про запас (більшість ліків Україна імпортує, вітчизняні — виготовляємо з ім­портованої сировини, і невідомо, скільки ще будуть закриті кордо­ни);

— додатково створіть запас де­зінфекційних засобів, а також мила та одноразових рукавичок;

— подбайте про те, щоб у вашо­му домі було все необхідне, зокре­ма достатньо продуктів харчування тривалого зберігання. Це потрібно на випадок якщо ваші рідні, які жи­вуть окремо від вас, занедужають (нехай навіть у легкій формі або бу­дуть лише носіями інфекції). У будь-якому разі, не зможуть вас провід­увати. Не зможуть навіть донести пакет із харчами до порога вашого помешкання.

Загальні рекомендації для пацієнтів з діабетом*

— Вживайте багато рідини. Якщо виникає блювота, кожні 15 хвилин випивайте кілька чайних ложечок води чи чаю — так уникне­те зневоднення.

— Якщо рівень глюкози у крові знизився до 3,8 ммоль/л (або ниж­че рекомендованих лікарем), з’їжте 15 г варення, меду, зробіть ковток соку або солодкого напою (типу кока-коли). Через 15 хвилин зно­ву заміряйте рівень глюкози. Під час пандемії рівень глюкози реко­мендується заміряти кожні 2−3 го­дини. Не забувайте, що в разі при­йому парацетамолу деякі прилади можуть показувати некоректні ре­зультати.

— Якщо два заміри поспіль пока­зують рівень глюкози 13,9 ммоль/л або вище, перевірте рівень кетоно­вих тіл у сечі (за допомогою індика­торних тест-смужок) — це дозволить уникнути розвитку важкого кетоа­цидозу. Якщо рівень кетонових тіл — середній або високий, негайно зв’яжіться зі своїм лікарем.

— Місце введення інсуліну (так само, як і пучку пальця, яку збира­єтеся проколювати з діагностич­ною метою) не забудьте обробити водою з милом і (додатково) де­зінфікувальним засобом на осно­ві спирту.

*Рекомендації Польської діабетологічної асоціації.