Передплатити Підтримати

 «Наша ракетна програма – наш щит! А для росіян наші ракети як кістка в горлі»

При цьому проєкт Державного оборонного замовлення, кажуть експерти, коштів на розвиток ракетної програми не передбачає...

Напередодні вівторкового засідання РНБОУ, де, крім інших злободенних питань, розглядали Стратегію національної безпеки та оборони, а також Державне оборонне замовлення (ДОЗ), відомий блогер Юрій Бутусов, який спеціалізується на військових темах, написав тривожний пост. Суть його публікації: через недостатнє фінансування ракетну програму України може бути згорнуто. А що означає таке згортання для країни, яка перебуває у стані війни, думається, розуміє кожен з нас…

Бутусов зазначив: те, як підготовлено ДОЗ, поро­джує сумнів у компетент­ності відповідальних за це осіб. І додає: якщо у такому вигляді до­кумент буде ухвалено, це буде свідомим зривом ключових обо­ронних ініціатив. За словами експерта, всупереч вимогам чин­них оборонних програм, у проєк­ті ДОЗ не передбачено закупів­лі крупної партії ракет «Вільха», не передбачено і фінансування програми «Нептун» (йдеться про крилаті ракети вітчизняного ви­робництва). «Без таких коштів ра­кетна програма просто помре, і всі унікальні досягнення останніх років буде поховано».

У своїй публікації Юрій Бутусов також стверджує, що проєкт ДОЗу не передбачає коштів на закупів­лю 115-міліметрових гаубиць про­єкту «Богдана», що суто символіч­ні фінанси виділено на закупівлю снарядів для самохідних гармат «Гіацинт і «Акація», а також сна­рядів для згаданої «Богдани». Бу­тусов каже про вкрай недостат­ній обсяг фінансів для придбання систем зв’язку, про те, що не пе­редбачено коштів для закупівлі те­пловізійних прицілів до керованих ракетних комплексів типу «Стуг­на», «Корсар», «Фагот». Як і про відсутність у проєкті ДОЗ потріб­них асигнувань для модернізації за проєктом «Краб» танків Т-64 із двигуном 6ТДФ, що, на думку ав­тора, робить неможливим розши­рення виробництва цих унікальних двигунів.

Зате, каже Бутусов, мак­симально щедро пропону­ють фінансувати закупівлю 100 двоосних 12- і 15-тонних броне­автомобілів однієї приватної ком­панії, яка вміло себе лобіює. На думку блогера, ці бронемашини не потрібні нашій піхоті — через надмірну вагу, погану прохідність та через інші негативні характе­ристики. Зрештою, і їхня ціна ку­сається.

Військовий експерт звертає увагу на те, що у ДОЗ планується закупити 24 польські бронетран­спортери «Онцілла», водночас у вітчизняну розробку — «бетеери» «Дозор» — кошти чомусь не вкла­дають. За висновком Юрія Буту­сова, проєкт Держоборонзамов­лення на 2020 рік враховує чинні оборонні програми лише на 30 відсотків…

Через кілька годин після поя­ви цієї публікації на брифінгу для журналістів секретар Ради націо­нальної безпеки і оборони Укра­їни Олексій Данілов заперечив недостатній обсяг фінансування ракетної програми. Більше того, запевнив, що видатки на держав­не оборонне замовлення зросли на 16%.

Згодом із роз’ясненням висту­пило Міністерство оборони Укра­їни. Не розголошуючи секретних подробиць, у цьому відомстві за­певнили: виконання програми зі створення багатофункціонально­го ракетного комплексу триває, фінансування програми «Нептун» у 2020 р. передбачено у повному обсязі, а закупівлю ракет «Вільха» «заплановано відповідно до про­грамних показників, у межах ви­діленого фінансового ресурсу». У МО також спростували інші кри­тичні зауваження щодо проєкту ДОЗ, які висловив Бутусов.

Можна було би подумати, що в оборонному відомстві добре орі­єнтуються у потребах нашої ар­мії, максимально задовольняють ці потреби, але, в силу страте­гічності цієї інформації, не мо­жуть відкрито розповісти про це, — щоб цього не чули чужі вуха. Але…

Відразу після згаданого засі­дання РНБОУ тривожний допис у соцмережах оприлюднив за­ступник секретаря РНБОУ, гене­рал-майор Сергій Кривонос. «Те, що я побачив та знаю, виклика­ло у мене обурення та нерозу­міння запропонованих рішень», — написав він. Генерал попросив президента, який є Верховним головнокомандувачем ЗСУ, не підписувати схвалене на РНБОУ Державне оборонне замовлен­ня, а відправити його на доопра­цювання. За словами Кривоноса, прийняття ДОЗ у запропонова­ному вигляді може призвести до зриву ключових оборонних про­грам та ініціатив, а у подаль­шому — «до послаблення нашої обороноздатності замість її на­рощування».

Особливу увагу генерал Кри­вонос звернув на ракетну програ­му. «Її розвиток турбує не тільки мене, військових, а ще багатьох свідомих українців. Так само вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма — наш щит! Ми за роз­виток програми, а вони — за згор­тання. Для них наші ракети як кістка в горлі.

Протягом попередніх років ра­кетна програма була пріорите­том! Сьогодні цього я не почув…".

Заступник секретаря РНБОУ вказав на багато проколів з фі­нансуванням інших важливих на­прямів: від зв’язку — до броне­техніки. І зазначив: «Не люблю окозамилювання, не терплю по­пулізму там, де мають бути чіт­кість, кількість, упевненість та перспектива. Можливо, комусь важко розібратися у військових питаннях стратегічного рівня, бо не має досвіду, знань, не був на фронті, — то слухайте професіо­налів!».