Передплатити Підтримати

Навіщо вагітній доула?

Українки все частіше беруть на пологи не лише чоловіків, а й професійних помічниць

Ви знаєте, хто такі доули? Я вперше почула це слово у пологовому, коли готувалася стати мамою. Лікарка обурювалася, мовляв, одна з її пацієнток хоче народжувати з доулою: «Ще мені якихось шаманів у родзалі не вистачало»… Не знаю, чи дозволили тій жінці народжувати з доулою, а от моя знайома, яка кілька місяців тому народила дитину, каже: без доули не впоралася б.

«У мене вагітність проходила легко, разом із чоловіком ходили на курси для батьків. А коли до пологів залишився приблизно місяць, з’явився панічний страх, що пологи почнуться, коли чоло­вік на зйомках і не зможе приїха­ти (вони у Києві самі, батьки ли­шились у Львові. — Авт.). Коли сама залишалась вдома, почи­налися панічні атаки. Один раз сусідка навіть швидку виклика­ла, — каже Настя. — Запросити доулу придумав чоловік. Мене заспокоювала думка про те, що не залишусь у пологовому сама. Крім того, Оля давала практич­ні поради, як готуватися до по­логів, навіть на побутовому рівні. Наприклад, порадила наморо­зити млинців і котлет (бо відра­зу після пологів буде не до кухні). Відмовила купувати молоковід­смоктувач, зате порадила взя­ти у пологовий термос (аби при­бувало молоко, потрібне тепле пиття). Під час переймів допома­гала правильно дихати, робила масаж. Ми навіть співали разом! Чоловік також був на пологах, але сам так хвилювався, що на­вряд чи міг би заспокоїти. Наш чотирикілограмовий Сашко на­родився рівно через чотири го­дини, як я переступила поріг по­логового».

— Якщо є безперервна під­тримка й віра в жінку, яка наро­джує, пологи стають швидшими і легшими, — каже співзаснов­ниця сімейного клубу «Саку­ра», голова громадської орга­нізації «Доули Львова» Лідія Коноваленко. — Доула надає професійну, емоційну, фізичну й побутову підтримку жінці, яка народжує. Звісно, вона потріб­на не усім. У когось з підтрим­кою чудово справляється чоло­вік, у когось — мама. Є жінки, які взагалі біля себе нікого не хо­чуть бачити.

— Де навчають доул і чи обов’язково їм мати медич­ну освіту?

— Сертифіковані курси доул проводять в Асоціації фахівців з природного батьківства у Киє­ві (саме їхній сертифікат я отри­мала 2015 року) та у Центрі розвитку сім’ї «Семицвіт» у Дні­пропетровську. Медична осві­та для доули не обов’язкова. Вивчаємо анатомію, фізіоло­гію вагітності та пологів, груд­ного вигодовування. Якщо є па­тології — це вже до медичних працівників, ми в роботу медич­ного персоналу не втручаємось. Але застосовуємо різні методи немедикаментозного знеболен­ня — за допомогою дихання, ма­сажу. Доула — це радше соціаль­на професія.

— А як медики ставлять­ся до бажання вагітної жінки прийти до пологової зали з доулою?

— По-різному. Спочатку на­сторожено, особливо, якщо до цього лікар ніколи не працював з доулою. Але коли медичні пра­цівники бачать, що у їхню робо­ту не втручаюся, заспокоюють­ся. Деякі лікарі приймати пологи вміють, а от спілкуватись — ні. У мене бували випадки, коли лі­кар починає підвищувати голос. А я перекажу жінці те саме, але спокійним тоном і простішими словами… Я завжди кажу парі: якщо хочете народжувати з до­мовленим лікарем, маєте його спитати, чи він готовий працю­вати з доулою. Якщо відмовляє, то або не берете доулу, або шу­каєте іншого лікаря. Якщо ж це чергова зміна, то в лікарів немає виходу: відповідно до закону, жінка має право мати двох парт­нерів на пологах. Чоловіки час­то не хочуть бути присутніми на потужному періоді, коли дитина вже народжується. Звичайно, їм не варто «туди» заглядати… Чо­ловік має бути як ангел-охоро­нець — біля плеча. Але якщо не готовий, то тягти його силою у пологову залу не варто. Часом чоловіки думають, що все має бути швидко, як у фільмах, і не розуміють, що кількагодинні по­логи — це теж нормально.

— Чи може доула надава­ти підтримку, якщо пара вирі­шує народжувати вдома?

— У світі домашні пологи ви­знали достатньо безпечними, — але за умови якісного медич­ного супроводу і швидкої мож­ливості потрапити до поло­гового. У нас немає ні того, ні іншого. За українським зако­нодавством, медперсонал не має права займатись медичною практикою поза межами медза­кладів. Тож поки офіційно не ви­рішено питання з медичним су­проводом, я на домашні пологи не ходжу. Доула надає підтрим­ку, а не оцінює безпеку, і якщо щось піде не так — не зможе до­помогти.

— За скільки часу перед пологами знайомитеся з па­рою?

— Буває, спілкуємось усю вагітність. Є пари, які прихо­дять уже наприкінці вагітнос­ті. Щонайменше потрібні дві великі зустрічі перед полога­ми, супровід у пологах і після­пологова консультація. Ціни різні, оскільки досвід у кожної доули різний. Є доули, які пра­цюють як волонтери у полого­вих і можуть ходити на пологи до незнайомих жінок. Я так не вмію. Мені треба познайоми­тись з жінкою, розуміти її по­треби, щоб не було непорозу­мінь. Наприклад, якщо чоловік проти, я не піду на пологи. У мене є пари, де я підтримува­ла вагітність, а на пологи пара йшла сама. Не беру більше, ніж один супровід на місяць.

— Жінки ретельно готують­ся до пологів, але «найвесе­ліший» період починається після повернення з полого­вого. Що робити далі, ніде не вчать…

— Після пологів жінка має ле­жати, любити і лінуватись. Не боятись просити про допомо­гу і зізнаватись, що важко. Так, через гормони часом здається, що повно енергії, але на те, щоб внутрішні органи після пологів стали на місце, потрібно кіль­ка тижнів. Чому у старших жінок так часто опущені внутрішні ор­гани? Бо після пологів відразу ставали до роботи. Якщо йдете провідати жінку, яка щойно на­родила, не несіть їй черговий кі­лограм цукру чи коробку цуке­рок, бо так прийнято. Візьміть краще каструлю супу. Хочете допомогти — не треба бавитись з немовлям. Погуляйте зі стар­шими дітьми чи помийте посуд.

Довідка «ВЗ»

Професія доули (у перекла­ді з грецької — служниці для жін­ки) сформувалася у 80-х роках ХХ ст. Унікальний курс з навчання доул розробив французький лі­кар-акушер Мішель Оден. Доула — це професійна помічниця, яка має забезпечувати жінці відчуття комфорту й безпеки на пологах. 2014 року Американський кон­грес акушерів визнав доул одним з найефективніших «інструмен­тів» на пологах. Чимало клінік Єв­ропи й США мають у штаті доул, а деякі страхові компанії навіть по­кривають вартість їхніх послуг. За статистикою, пологи за участі доули рідше проходять з усклад­неннями, зокрема, майже на по­ловину зменшується кількість кесаревих розтинів.